PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ
INVENTARIZACE STROMŮ
ŘEZY STROMŮ
ODBORNÉ POSOUZENÍ
BEZPEČNOSTNÍ VAZBY A EVIDENCE
AKUSTICKÁ TOMOGRAFIE
VÝSADBA STROMŮ
STAVEBNÍ DOZOR PŘI VÝSADBĚ
OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
Telefon

Marek Šíma: +420 604 690 777
Marek Homolka +420 728 334 805

cenovou nabídku
Vám zpracujeme nezávazně a zdarma